Question 1 : Institusi Kewangan dalam Negeri, Imbangan Pembayaran, Aset rizab, Tarif & Embargo