Question 3 : Perbandingan kurun ke 17 dan selepas kurun ke 19