1.1 Nota Ringkas: Zaman Pra-Sejarah

A. Zaman Prasejarah

Zaman prasejarah terbahagi kepada 4 tahap: Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam (yang terbahagi kepada 2, iaitu Zaman Gangsa dan Zaman Besi)

B. Zaman Paleolitik dan Mesolitik

 • Cara hidup: Hidup secara nomad (berpindah-randah).
 • Tempat tinggal: Tepi tasik (contoh: Lenggong, Kota Tampan (Perak) & Tingkayu (Sabah), lembah sungai & dalam gua (contoh: Gua Niah, Sarawak).
 • Aktiviti sara hidup: memburu binatang, menangkap ikan & memungut hasil hutan.
 • Peralatan: batu (fokus kepada fungsi).
 • Hidup secara berkumpulan dalam kelompok keluarga.

C. Zaman Neolitik

 • Cara hidup: hidup menetap dalam kelompok yang besar (masyarakat) & dalam penempatan kekal.
 • Sara hidup: 1) bercucuk tanam
     • Padi: di China sejak 8000 tahun yang dulu, Non Nok Tha (Thailand), Ban Kao (Thailand) & Gua Sireh (Sarawak).

2) menternak binatang

     • Biri-biri di Iraq.
 • Peralatan: alatan batu yang telah dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi.
 • Tembikar (tembikar tanah di Gua Musang, Kelantan)
 • Keupayaan mengeluarkan barang & makanan yang berlebihan telah membawa kepada sistem barter.
 • Selain sistem barter, turut menggunakan cangkerang cowrie sebagai niai tukaran dagangan.
 • Di akhir zaman, manusia mampu menghasilkan barangan logam.

D. Zaman Logam

 • Terbahagi kepada dua: Zaman Gangsa & Zaman Besi
 • Penggunaan logam besi: mampu menghasilkan perahu dan rumah.
 • Penggunaan perahu - mula menerokai laut dan .
 • Kegiatan perdagangan - bermula di kawasan persisiran pantai kemudian berkembang ke masyarakat yang jauh.
 • Perkembangan bandar dan kota: Jericho (Jordan, 8000 S.M) dan Catal Huyuk (Turki, 6500 S.M).Discussion

6 comments