1.1 Nota Ringkas: Makna-makna Tamadun

A. Maksud Tamadun

  • Bahasa Arab: mudun, madain, madana (maksud: tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar).
  • Bahasa Inggeris: civilisation yang berasal daripada bahasa Greek, civitas (maksud: bandar).


B. Konsep Tamadun

1) Pandangan masyarakat Barat: pembangunan lahiriah (hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang dan pembandaran).

Sarjana Barat:

  • Gordon Childe: pencapaian lahiriah - kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat.
  • Darcy Riberio & R.A Buchanan: menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun.

2) Pandangan masyarakat Islam: merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah untuk mengukur tahap ketamadunan sesuatu masyarakat.

Sarjana Islam:

  • Syed Naquib Al-Attas: tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat.
  • pandangan ini turut disokong oleh: Richard Sullivan yang menekankan unsur rohaniah adalah penting dalam konsep tamadun.


C. Kesimpulan

Tamadun merangkumi pencapaian lahiriah seperti kesenian dan pembukaan kota serta pencapaian rohaniah seperti tatasusila dan moral


Discussion

11 comments