1.2 Nota Ringkas: Ciri-ciri Tamadun

Ciri-Ciri Tamadun

1. Petempatan kekal

 • membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik.
 • Kepentingan: untuk kelangsungan bekalan makanan.
 • Kemajuan dalam pertanian:
  • cara penanaman dan penyimpanan makanan dan penternakan binatang.
  • Contoh: penciptaan cangkul dan sistem pengairan yang baik.
 • Kemajuan pertanian -> meningkatkan pengeluaran -> terdapat lebihan pengeluaran -> boleh menampung pertambahan jumlah penduduk (kerana terdapat bekalan makanan yang berterusan).


2. Kehidupan Berorganisasi

 • mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka.
 • Peringkat Awal: sistem keluarga.
 • Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi: membawa kepada proses pembahagian masyarakat yang lebih kompleks.
 • Sistem sosial atau sistem masyarakat: berbentuk piramid dan bersusun lapis.
 • Lapisan atas: Raja (menerajui pemerintahan)
 • Lapisan kedua: golongan pembesar (menguasai upacara dan hal ehwal agama), ketua kelompok, kumpulan pentadbir dan ilmuwan, dan kumpulan yang pakar dalam kesenian.
 • Lapisan ketiga: golongan rakyat biasa.
 • Lapisan paling bawah: golongan hamba.


3. Sistem pemerintahan

 • Raja: Ketua pemerintah, wakil tuhan di bumi
 • Wujudnya sistem perundangan.
 • Panduan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun.


4. Pengkhususan Pekerjaan (Pembahagian kerja).

 • Kepentingan: meningkatkan produktiviti manusia, meningkatkan kemakmuran dan kestabilan politik dan meningkatkan perkembangan ekonomi.
 • Berlaku pertukaran barang melalui sistem barter.
 • Sistem barter membawa kepada perkembangan sistem perdagangan : berlakunya pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya antara masyarakat yang penting untuk kemajuan sesebuah tamadun.


5. Agama dan kepercayaan.

 • Pada awalnya: manusia percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling (dipanggil kepercayaan animisme).
 • Kemudian ianya bertukar menjadi agama (dikenali sebagai politeisme: penyembahan terhadap lebih daripada satu tuhan).


6. Bahasa dan sistem tulisan.

 • Bahasa tertua: Yunani dan Sanskrit.
 • Tulisan tertua: hieroglif, cuneiform dan ideogram.
 • Kepentingan bahasa dan sistem tulisan:
  • Penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan antara masyarakat.
  • Urusan pentadbiran (penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal-hal keagamaan).
  • Menyampai, mengembang dan mencatat idea dan pemikiran manusia.
Discussion

4 comments