1.3 Nota Ringkas: Tamadun Mesopotamia

Tamadun Mesopotamia

1. Pembentukan

 • Maksud Mesopotamia: Tanah di antara dua sungai.
 • Terbentuk antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates.


2. Kedudukan

 • Dua bahagian: Utara Baghdad dan Selatan Baghdad
 • Tamadun bermula di bahagian selatan: Wilayah Sumer.


3. Kegiatan

 • membina petempatan.
 • menjalankan aktiviti pertanian.
 • membina sistem pengairan - supaya boleh mengawal pengaliran air sungai.
 • membawa kepada lebihan penghasilan makanan - dapat menampung keperluan jumlah penduduk yang ramai.


4. Kesan

 • Wujudnya perkampungan kemudian berkembang menjadi bandar.
 • Terbentuk negara kota yang terletak di pesisir sungai (contoh: Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assur dan Mari).


Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia

1. Negara Kota

Terbahagi kepada:

 • Pusat kota: kebiasaannya berfungsi sebagai rumah ibadat.
 • Tembok kota: bertindak sebagai kubu pertahanan dengan pelbagai bentuk pintu gerbang (yang menjadi lambang kekayaan sesebuah kota).
 • Dalam kota: terdapat istana, rumah kediaman, rumah kedai dan pasar dengan kebanyakan jalan berbentuk lurus dan lebar.
 • Luar kota: terdapat pelabuhan.


Lakaran menunjukkan pelan negara kota


2. Organisasi sosial

Terbahagi kepada dua golongan:

a) golongan pemerintah

Terdiri daripada raja, ketua pendeta, ketua tentera dan golongan bangsawan.

b) golongan rakyat

Terdiri kepada dua:

  • rakyat bebas: petani, artisan dan pedagang.
  • hamba: tawanan perang.

  Susun lapis masyarakat Mesopotamia


3. Sistem Pemerintahan

 • Bentuk: Teokrasi (pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan yang berasaskan hukum agama dan bersifat ketuhanan).
 • Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota.
 • Tetapi rakyat tidak menyembah raja kecuali semasa zaman pemerintahan Raja Naramsin.
 • Ini kerana, beliau berjaya menguasai wilayah yang luas dan menggelar dirinya sebagai 'Raja Empat Penjuru Alam'.
 • Fungsi raja:
  • ketua pentadbir
  • ketua tentera
  • ketua pendeta
  • ketua agama (bertanggungjawab untuk melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di zigurat).
   • Fungsi zigurat: Pusat ibadat, pusat perdagangan dan pusat penyimpanan khazanah negara.
  • berkuasa dalam soal tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan


4. Pengkhususan kerja

 • Terjadi apabila terdapat lebihan makanan -> rakyat memilih untuk menjadi pedagang, peniaga dan artisan.
 • Barangan seperti logam, kayu-kayan, emas dan perak dibawa masuk ke Mesopotamia untuk ditukar dengan hasil pertanian.
 • Ada yang menjadi tukang rumah: pertambahan jumlah penduduk.
 • Menjadi tentera: mempertahankan negara kota.


5. Sistem Tulisan

Bermula dengan bentuk tulisan bergambar -> bentuk simbol yang ditulis di atas tanah liat.

Tulisan pada tanah liat berbentuk pepaku dan dikenali sebagai cuneiform.


Sumbangan Tamadun Mesopotamia

1) Kod Undang-undang Hammurabi

 • digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon.
 • berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.
 • Kandungan:
  • hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat.
  • mengandungi 282 undang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya dapat dibaca oleh rakyat.
 • Kepentingan:
  • dapat mengelakkan permasalah di kalangan rakyat.
  • mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi
  • membantu peradaban Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang.


2) Sistem Tulisan

 • Memajukan sistem pendidikan yang melahirkan jurutulis: urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat (resit,nota dan surat kredit).

3) Perkembangan Sains dan Teknologi

 • Penguasaan astronomi membolehkan mereka menggunakan jalan laut untuk belayar dan mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar yang mengandungi 12 bulan dalam setahun.
 • Pencerapan pergerakan bulan, bintang dan matahari membantu perkembangan ilmu matematik: sistem mengira.
 • Ilmu perubatan: 500 jenis ubat telah dikatalog dan disampel penggunaannya.
 • Penciptaan roda: menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan, membawa kepada penciptaan kincir air untuk tujuan pengairan dan mengawal banjir.
 • Alat pengangkutan: Kapal layar dan pengangkutan beroda - boleh menguasai jalan darat dan jalan laut.
 • Cara membuat batu bata daripada tanah liat.
 • Mencipta arca dan tiang batu.
Discussion

2 comments