1.3 Nota Ringkas: Tamadun Hwang Ho

Proses Pembentukan Tamadun Hwang Ho

 • Penduduk nomad membina petempatan kekal di lembah Sg Hwang Ho kerana tanahnya yang subur.
 • Petempatan awal: Tapak Banpo (berhampiran Bandar Sian).
  • Aktiviti: bercucuk tanam, menternak binatang dan memungut hasil hutan.
 • Bandar terawal: Bandar Anyang (merupakan pusat pemerintahan Dinasti Shang).


Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho

1. Petempatan awal

Petempatan awal yang berasaskan pertanian: membawa kepada pembukaan bandar.

Contoh: Anyang (yang merupakan negara kota dalam tamadun Hwang Ho).

Ciri-ciri bandar Anyang:

 • Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran.
 • Ketua pemerintah (raja, golongan pembesar dan golongan agama) tinggal di kawasan bandar.
 • Dikelilingi tembok: menghalang pencerobohan musuh.
 • Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami golongan petani.


2. Organisasi sosial

Susun lapis masyarakat tamadun Hwang Ho

 • Raja: menduduki lapisan paling atas.
 • Golongan bangsawan, pembesar dan pegawai kerajaan: pembantu raja.
 • Golongan petani, artisan dan pedagang:
  • Merupakan golongan yang paling ramai.
  • Merupakan tonggak ekonomi.
 • Golongan artisan berjaya mereka cipta pelbagai barangan gangsa (senjata, perisai, perhiasan dan peralatan upacara keagamaan)
 • Hamba: golongan bawah


3. Pengkhususan pekerjaan

 • Dua kumpulan tentera:
  • 1) Tentera menggunakan kereta kuda.
  • 2) Tentera berjalan kaki.
 • Golongan petani: tonggak ekonomi dan pentadbiran tamadun Hwang Ho
 • Golongan artisan:
  • Mereka cipta pelbagai barang tembaga: bekas minuman dan makanan, senjata dan barang tembikar.
 • Golongan hamba: membantu kerja-kerja pemburuhan dan korban untuk upacara penyembahan.


4. Sistem pemerintahan

Dinasti Shang:

 • Bentuk: pemerintahan beraja (dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja.
 • Masyarakat percaya raja merupakan mandat daripada tuhan.
 • Raja-raja Shang tak perlu mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama.
 • Pembantu raja: golongan bangsawan dan pegawai kerajaan.
  • Tugas :
   • Mentadbir wilayah.
   • Mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri (sistem pungutan cukai, pertahanan dan undang-undang).

Dinasti Chou:

 • Membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah dan melantik pembesar tempatan.
 • Pembesar diberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang.
 • Tugas pembesar :
  • Melindungi raja dan memberikan bantuan tentera.
  • Ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan.


5. Agama dan kepercayaan.

 • Animisme : kepercayaan kepada roh.
 • Politeisme: kepercayaan kepada banyak tuhan.
 • Penyembahan roh nenek moyang.
 • Tuhan syurga (Shang-Ti): dewa tertinggi di syurga dan merupakan nenek moyang kepada pemerintah Shang.
 • Tuhan bumi (Tu)
 • Bomoh: penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban.
 • Penggunaan tulang oracle utk meramal sesuatu keadaan.


6. Sistem tulisan

Rekahan pada tulang oracle memberi idea kepada masyarakat Hwang Ho untuk mencipta tulisan sendiri.

Dikenali: ideogram (tulisan berbentuk simbol).

Kemudian tulisan ideogram berubah menjadi lebih kompleks.


Sumbangan Tamadun Hwang Ho

Pemerintahan

 • Jenis: Monarki
 • Dikenali sebagai pemerintahan beraja.
 • Ketua negara adalah raja (pemilik mutlak).
 • Gelaran raja ditukar kepada maharaja.


Pertanian

 • Sistem pengairan dibina untuk memudahkan pertanian dan mengelakkan banjir.


Teknologi

 • Pembajakan.
 • Penciptaan cangkul dan sabit.
 • Penggunaan batas untuk pertanian.
 • Peralatan pertanian ditukar daripada kayu kepada besi.


Tulisan

Sistem tulisan cina pada masa kini diguna pakai di Jepun dan Korea.


Kepercayaan

 • Pemujaan roh nenek moyang
 • Konsep yin dan yang: dua unsur yang saling melengkapi (unsur pasif dan unsur aktif).
 • Konsep feng shui: hubungan manusia dengan alam sekitar.


Kalendar

 • Penciptaan kalendar dengan 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.
 • Raja menggunakan kalendar untuk menetapkan musim menanam dan menuai padi.


Falsafah

Falsafah perang Sun Tzu: selok-belok perang yang diguna pakai dalam strategi perniagaan.Discussion

1 comments