1.8 Nota Ringkas: Faktor Kemunculan Semangat Nasionalisme Di Asia Tenggara

DASAR PENJAJAH

 • Rakyat tempatan dipinggirkan daripada pentadbiran moden
 • Dasar ekonomi yang menindas rakyat (i.e. Sistem Tanaman Paksa di Indonesia, Sistem Polo di Filipina)
 • Dasar keterbukaan terhadap kemasukan imigran juga menimbulkan rasa tidak puas

PENGARUH AGAMA

 • Menyatukan rakyat untuk menghadapi penindasan dan pengaruh kebudayaan Barat dan agama Kristian
 • Contoh; Gerakan Islam di Indonesia dan Persatuan Belia Buddha di Burma

KARYA KESUSASTERAAN

 • Merupakan media untuk menyampaikan mesej kesengsaraan dan penindasan penjajah
 • Di Filipina novel Noli Me Tangere, karya Jose Rizal
 • Di Indonesia, Kerikil-kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda
 • Di Tanah Melayu, Putera Gunung Tahan, karya Ishak Hj Muhammad (Pak Sako)

SISTEM PENDIDIKAN

 • Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih
 • Sekolah yang menggunakan Bahasa penjajah sebagai alat komunikasi diberi kemudahan
 • Pendidikan tanya terhad peringkat rendah dan terhad kepada Bolognan elit Sahara
 • Di Burma, pendidikan sekular mengancam sekolah yang beragama Buddha
 • Di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernacular sugar untuk mendapatkan pekerjaan

PENGARUH MEDIA

 • Akhbar dan majalah berfungsi menanamkan semangat anti-penjajah
 • Tanah Melayu - al-Ikhwan, Saudara, Warta Malaya dan Majlis
 • Vietnam - Tribune dan Cloche
PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN
 • Penggunaan perkhidmatan telefon dan telegraf memudahkan hubungan para nationalism
 • Perkhidmatan jalan kereta api dan jalan raya memudahkan para nacionales bertemu dan berbincang

PENGARUH LUAR

 • Kejayaan Jepun menewaskan Cina 1896 dan Rusia 1905, telah membuka mata para nationalisme di Asia Tenggara tenten kekuatan negara kecil
 • Perjuangan Mahatma Ghandi menentang British di India juga memorei inspirasi kepada para nasionalis di Asia Tenggara

KEMUNCULAN GOLONGAN INTELEKTUAL

 • Golongan ini mendapat pendedahan falsafah Barat dan Islam
 • Mereka sedar penjajah Barat mentadbir tanah jajahan tidak seperti mentadbir negara mereka
 • Golongan inilah yang memimpin nasionalisme setelah kembali ke tanah air

Complete and Continue  
Discussion

1 comments