[KBSM] Tingkatan 5 Perdagangan

Subjek SPM Tingkatan 5 Perdagangan mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Di dalam subjek ini, anda akan mempelajari jenis-jenis bank, insurans, pengangkutan dan definisi serta peranan komunikasi. Anda akan diperkenalkan kepada teknik mempromosi, peranan kerajaan di dalam perniagaan dan kepenggunaan.

Pada penghujung subjek ini, anda akan berupaya untuk memahami jenis-jenis bank, insurans dan pengangkutan yang diperlukan di dalam perniagaan. Anda akan berupaya untuk menjawab soalan berkenaan kepenggunaan, peranan kerajaan, promosi dan lain-lain.


Course CurriculumGet started now!