[KBSM] Tingkatan 4 Matematik

Subjek SPM Tingkatan 4 Matematik mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Di dalam subjek ini, anda akan mempelajari bentuk piawai nombor, ungkapan dan persamaan kuadratik, set, penaakulan matematik, garis lurus, statistik, kebarangkalian, bulatan, trigonometri, sudut dongak dan tunduk dan garisan serta satah dalam 3D.

Di penghujung subjek ini, anda akan berupaya untuk menjalankan pengiraan tahap awal bentuk piawai nombor, ungkapan dan persamaan kuadratik, set, penaakulan matematik, garis lurus, statistik, kebarangkalian, bulatan, trigonometri, sudut dongak dan tunduk dan garisan serta satah dalam 3D.


Course CurriculumGet started now!