Fja1cd1ttyw00ml0t1lw

Tingkatan 4 Matematik Tambahan

Subjek SPM Tingkatan 4 Matematik Tambahan mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Di dalam subjek ini, anda akan mempelajari konsep fungsi dan fungsi songsang. Anda juga akan mempelajari pengiraan yang melibatkan persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik dan cara menyelesaikannya menggunakan kaedah yang berbeza. Di samping itu, anda akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan, indeks dan logaritma, koordinat geometri, statistik, ukuran membulat, pembezaan, penyelesaian segitiga dan nombor indeks.

Di penghujung subjek ini anda akan dapat menjalankan pengiraan melibatkan konsep fungsi dan fungsi songsang. Anda juga akan berupaya untuk menjalankan pengiraan yang melibatkan persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik dan cara menyelesaikannya menggunakan kaedah yang berbeza. Di samping itu, anda akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan, indeks dan logaritma, koordinat geometri, statistik, ukuran membulat, pembezaan, penyelesaian segitiga dan nombor indeks.


Class CurriculumGet started now!