Lls9ibxrgiommgra9ztt

[KBSM] Tingkatan 4 Prinsip Perakaunan

Subjek SPM Tingkatan 4 Prinsip Perakaunan mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Bagi subjek Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, para pelajar akan didedahkan dengan prinsip asas perakaunan, jenis-jenis perakaunan, dokumentasi yang diperlukan bagi memulakan perniagaan, menyimpan jurnal, penyata bank dan topik-topik pengenalan perakaunan yang lain.

Pada akhir subjek ini, anda akan berupaya untuk memahami dan menguasai prinsip asas perakaunan. Anda akan berupaya untuk menjawab soalan-soalan asas perakaunan dan mempunyai ilmu yang komprehensif tentang bagaimana untuk menyediakan penyata bank, jurnal dan dokumentasi perakaunan yang lain.


Course CurriculumGet started now!