Hqqk0uqqak6w1avo4bdn

[eNotes] Tingkatan 4 Sejarah

Nota ringkas untuk subjek SPM Tingkatan 4 Sejarah mengikut sukatan mata pelajaran Malaysia.

Di dalam nota ringkas ini, anda akan mempelajari tentang ketamadunan awal manusia di Asia Tenggara, tamadun Islam, kerajaan Islam di Madinah, perkembangan dan penyebaran Islam di Malaysia. Anda juga akan mempelajari tentang pembangunan di Eropah dan polisi yang dilaksanakan semasa penjajahan Inggeris di Malaysia serta bagaimana keadaan ini memberi kesan kepada sistem ekonomi kita.

Di penghujung subjek ini, anda akan dapat meneroka dengan lebih mendalam tentang tamadun awal dunia yang terdiri daripada tamadun Mesopotamia, Rom, India, China dan Asia Timur. Anda juga akan dapat memahami perkembangan Islam dan bagaimana ia tersebar ke Malaysia. Anda juga akan mempelajari tentang perkembangan di Eropah, dari zaman kegelapan sehingga revolusi perindustrian, serta dasar British di Malaysia.Course CurriculumGet started now!