[KBSM] Tingkatan 5 Kimia

Subjek SPM Tingkatan 5 Kimia mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Dalam subjek ini, anda akan diperkenalkan kepada kadar tindak balas, sebatian karbon termasuk hidrokarbon dan isomer, pengoksidaan dan pengurangan termokimia dan bahan kimia untuk kegunaan pengguna.


Course CurriculumGet started now!