[KBSM] Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan

Subjek SPM Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Melalui senarai video ini, para pelajar akan diperkenalkan dengan konsep perakaunan tunai, perakaunan bagi gaji, perkongsian, pengurusan perakaunan, dan topik penting yang lain.

Pada penghujung kursus ini, anda akan berkeupayaan untuk menguasai pelbagai konsep dan peraturan di dalam perakaunan tunai, perakaunan bagi gaji, perkongsian dan lain-lain. Anda akan berkeupayaan untuk menjawab soalan-soalan di dalam kertas Prinsip Perakaunan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).


Course CurriculumGet started now!